18. novembra svinības

Klusi rokas uzliekam

Brīvās Latves karogam:

Brīvā Latve topi, audzi

Līdz ar brīvo tautu draudzi!

 

(Rainis)

 

18. novembrī, svinot Latvijas valsts proklamēšanas 97. gadskārtu, savās sirdīs un domās mēs bijām kopā ar mūsu tautiešiem dzimtenē, mūsu īstajās mājās.

 

Un te nu varam piekrist mūsu tautas dzejniekam Jānim Jaunsudrabiņam, kas ilgus pēckara gadus pats pavadīja Vācijā un uz savas ādas izbaudīja dzīvi svešumā:

 

“Latvi, … dzīvo kur dzīvodams, bet nesaki nekad, - te es esmu mājās, te esmu atradis jaunu dzimteni. Jo zini: dzimtene ir tikai viena, - kur esi dzimis, kur dzimuši un mūžu nodzīvojuši tavi vecāki, tavi senči, paaudžu paaudzes. ... zaudējis Latviju, tu zudīsi pats.”

 

Arī svešumā mēs esam maza daļa no mūsu mīļās, mazās Latvijas.


 

Paldies Dacei un Aļonai par pasākuma dokumentēšanu.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0