Esiet žēlsirdīgi pret tiem, kas šaubās

"Esiet žēlsirdīgi pret tiem, kas šaubās."

 

Jūdas vēst. 22. p.

 

Cik stipra, mirdzoši tīra ir mūsu ticība?

 

Arī mēs dažkārt šaubāmies, vai pareizi izprotam Jēzus vārdus, vai varam tos pieņemt kā vienīgo patiesību, un tādēļ esam nedroši par mūsu uzticību Dievam. Mūsu šaubas var veidoties gan pozitīvā gan negatīvā virzienā. Ja nespējam pieņemt Jēzu apstiprinošu attieksmi, tad svārstāmies mūsu uzticībā un citiem ir grūti uz mums paļauties un ar mums sadarboties. Bet ja nopietni un vaļsirdīgi sevi iztaujājam, izmeklējam savu sirdi, vai tā patiešām tic Pestītājam, mēs spējam ar Dieva palīgu labot kļūdas un uz­sākt garīgu atjaunošanos.

 

Tas, ka mēs ticam, ir Dieva dāvana, kuru saņemam nepelnīti un par velti, katrs savā laikā, un tādēļ mums nevajadzētu nopelt tos, kas nespēj savu ticību uz mā­jienu uzrādīt. Neviens cilvēks jau nav cēlāks, vērtīgāks, nekļūdīgāks par otru! Un tie, kas cīnās ar sevi, meklējot pareizo dievatziņu, tie jāatbalsta, tiem jāpalīdz atvērties Jēzus Kristus vārdiem un draudzībai kopējās, sirsnīgās lūgšanās.

 

Kā īsti kristieši nemaldināsim, nenosodīsim, bet atbalstīsim tos, kas šaubās, lai dzīvojot visi izjūtam Dieva mīlestības vienojošo spēku.

 

Uz redzēšanos dievkalpojumos Oldenburgā!

 

Jūsu Laima Urdze

 


Nākamais dievkalpojums ar dievgaldu valsts svētku zīmē:


Svētdien, 15. novembrī 2015, plkst. 11:00


Diakone Laima Urdze

Kollekte - daudzbērnu ģimenēm Latvijā


3. Adventa dievkalpojums un Brēmenes latviešu Ziemassvētku pasākums


Svētdien, 13. decembrī 2015, plkst. 11:00


Diakone Laima Urdze

Kollekte - palīdzībai Latvijā


Dievkalpojumi notiek Ohmstedes baznīcas draudzes namā, Butjadinger Straße 59, 26125 Oldenburgā.

 

Pēc katra dievkalpojuma visi laipni lūgti satikties uz draudzīgām pārrunām pie tases kafijas un pašu sarūpētiem gardumiem. Ja Jums ir radi vai draugi no Latvijas ciemos, vediet viņus uz latviešu dievkalpojumiem.

 

Vajadzības gadījumos lūdzu zvanīt:

 

Aijai Monnich 0441 591298

Dr. Alexander Rosenbergam 04451 6515

Laimai Urdzei 0421 440288


Kommentar schreiben

Kommentare: 0